Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.30.13

Verš

evaṁ sva-bharaṇākalpaṁ
tat-kalatrādayas tathā
nādriyante yathā pūrvaṁ
kīnāśā iva go-jaram

Synonyma

evam — takto; sva-bharaṇa — udržovat je; akalpam — neschopný; tat — jeho; kalatra — žena; ādayaḥ — atd.; tathā — tak; na — ne; ādriyante — uctívají; yathā — jako; pūrvam — předtím; kīnāśāḥ — farmáři; iva — jako; go-jaram — starého vola.

Překlad

Když jeho žena a další vidí, že je nedokáže podporovat, přestanou se k němu chovat se stejnou úctou jako předtím, stejně jako lakomí farmáři již nejednají stejně se starými a sedřenými voly.

Význam

Nejen v současné době, ale již od nepaměti nikdo nemá rád starého člověka, který žije s rodinou, ale nedokáže vydělávat. Dokonce i v moderní době se v některých společenstvích nebo státech podává starým lidem jed, aby co nejrychleji zemřeli. Existují kanibalistická společenství, kde předky zabíjejí a pořádají hostiny, při kterých jedí jejich těla. Je uveden příklad, že farmář nemá rád starého býka, který již přestal pracovat. Stejně tak když člověk připoutaný ke své rodině zestárne a již nedokáže vydělávat, jeho žena, synové, dcery a další příbuzní ho přestanou mít rádi a nejenže mu nevzdávají úctu, ale vůbec si ho nevšímají. Rozumný člověk se proto dříve, než se dostaví stáří, zbaví připoutanosti k rodině a přijme útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství. Zaměstná se ve službě Pánu a Nejvyšší Pán se o něho postará, takže nebude přehlížen svými takzvanými příbuznými.