Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.30.12

Verš

kuṭumba-bharaṇākalpo
manda-bhāgyo vṛthodyamaḥ
śriyā vihīnaḥ kṛpaṇo
dhyāyañ chvasiti mūḍha-dhīḥ

Synonyma

kuṭumba — jeho rodina; bharaṇa — zaopatřit; akalpaḥ — neschopný; manda-bhāgyaḥ — nešťastný muž; vṛthā — marná; udyamaḥ — jehož snaha; śriyā — krása, bohatství; vihīnaḥ — zbaven; kṛpaṇaḥ — zoufalý; dhyāyan — truchlící; śvasiti — vzdychá; mūḍha — zmatená; dhīḥ — jeho inteligence.

Překlad

Takto je nešťastný muž, neschopný zaopatřit členy své rodiny, připraven o všechnu krásu. Stále myslí na svůj neúspěch a hluboce se rmoutí.