Skip to main content

Synonyma

manda-agniḥ
činnost jater se snížila — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.22
amṛta-maṇḍā
druh papáji — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.29
další druh sladkých kuliček — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.119
manda-bhāgya
ty nešťastníku — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.12
manda-bhāgyaiḥ
velkými nešťastníky — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.18
manda-bhāgyasya
nešťastného — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.31
manda-bhāgyaḥ
nešťastný muž — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.12
manda-bhāgyāyāḥ
ženy, která je skutečnĕ nešťastná — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.38
manda-bhāgyāḥ
nešťastné — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.10
velice nešťastná — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.55
manda-bhāgāḥ
ménĕ požehnanané — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.53
bhāla-manda
dobré nebo špatné — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.94
co je dobré a co špatné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.21
správné, či špatné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.125
dobré, či špatné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.123
dobré, nebo špatné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.198
dobré či špatné — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.109
bhāla manda
dobré a špatné — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.93
bhānda-manda
dobré a špatné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.59
dadhi-maṇḍa
emulgovaný jogurt — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.33
dadhi-maṇḍa-udena
oceánem, jehož voda připomíná stloukaný jogurt — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.24
dadhi-maṇḍa-udāt
oceán jogurtu — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.29
manda-dhībhyām
ti, jejichž inteligence není příliš jemná — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.34
manda-dhīḥ
méně inteligentní. — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.24
zbavený veškeré inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.66
ei manda
to je špatné — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.176
manda-gāminyaḥ
pohybující se pomalu — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.26
manda-prajñāḥ
krátká paměť — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.22
manda
ubohé — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.9
krátký — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.9
pomalá — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.30
ty hlupáku — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.7
jemný — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.20-21
ó hlupáku — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.17
Ty pošetilče — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.25
ó tupče — Śrīmad-bhāgavatam 10.77.19
ó pošetilče — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.5
špatné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.123, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.62
nízký. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.21
velmi pomalu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.27