Skip to main content

Synonyma

cakravartī
panovník — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.43-44
císařem — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.26, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.41
se všemi příznivými znaky krále — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.30
panovník světa — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.33-34
císař — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.23
vlastnil jako císař — Śrīmad-bhāgavatam 9.23.30-31
mocný vládce — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.9
s titulem Cakravartī. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.60
Nīlāmbara Cakravartī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.220
Tvůj děd Nīlāmbara Cakravartī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.148
śrīnātha cakravartī
Śrīnātha Cakravartī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.84
nīlāmbara cakravartī
Nīlāmbara Cakravartī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.88, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.149
Nīlāmbaru Cakravartīho. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.12
ctihodný muž jménem Nīlāmbara Cakravartī — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.53
the grandfather of Śrī Caitanya Mahāprabhu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.220
mukundānanda cakravartī
Mukundānanda Cakravartī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.69
cakravartī śivānanda
Śivānanda Cakravartī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.70, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.88
gopāla cakravartī
Gopāla Cakravartī — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.190
cakravartī-sambandhe
díky vztahu s Nīlāmbarou Cakravartīm — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.195