Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.121

Verš

lagna gaṇi’ harṣamati,nīlāmbara cakravartī,
gupte kichu kahila miśrere
mahāpuruṣera cihna,
lagne aṅge bhinna bhinna,
dekhi, — ei tāribe saṁsāre

Synonyma

lagna gaṇi' — astrologickým výpočtem okamžiku narození; harṣa-mati — velmi potěšený; nīlāmbara cakravartī — Nīlāmbara Cakravartī; gupte — soukromě; kichu — něco; kahila — řekl; miśrere — Jagannāthovi Miśrovi; mahā-puruṣera cihna — všechny příznaky velké osobnosti; lagne — v okamžiku zrození; aṅge — na těle; bhinna bhinna — různé; dekhi — vidím; ei — toto dítě; tāribe — osvobodí; saṁsāre — všechny tři světy.

Překlad

Když Nīlāmbara Cakravartī propočítal okamžik narození Pána Caitanyi Mahāprabhua, sdělil v ústraní Jagannāthovi Miśrovi, že na těle dítěte i v okamžiku Jeho zrození vidí všechny příznaky velké osobnosti. Z toho poznal, že toto dítě v budoucnosti vysvobodí všechny tři světy.