Skip to main content

Synonyma

lagna gaṇi'
astrologickým výpočtem okamžiku narození — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.121
podle astrologického výpočtu z okamžiku narození — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.13
lagna
okamžik zrození — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.90

Filter by hierarchy