Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.122

Verš

aiche prabhu śacī-ghare,kṛpāya kaila avatāre,
yei ihā karaye śravaṇa
gaura-prabhu dayāmaya,
tāṅre hayena sadaya,
sei pāya tāṅhāra caraṇa

Synonyma

aiche — takto; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; śacī-ghare — v domě Śacīdevī; kṛpāya — ze své bezpříčinné milosti; kaila — učinil; avatāre — příchod; yei — každý, kdo; ihā — tohoto; karaye — dělá; śravaṇa — poslech; gaura-prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; dayā-maya — velice milostivý; tāṅre — vůči němu; hayena — stane se; sa-daya — milostivý; sei — tato osoba; pāya — dostane; tāṅhāra — Jeho; caraṇa — lotosové nohy.

Překlad

Takto se Pán Caitanya Mahāprabhu ze své bezpříčinné milosti zjevil v domě Śacīdevī. Každý, kdo naslouchá tomuto vyprávění o Jeho zrození, získá Jeho zvláštní milost, a tak dosáhne lotosových nohou Pána.