Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.190

Verš

‘gopāla cakravartī’ nāma eka-jana
majumadārera ghare sei ārindā pradhāna

Synonyma

gopāla cakravartī — Gopāla Cakravartī; nāma — jménem; eka-jana — jeden člověk; majumadārera ghare — v domě Hiraṇyi a Govardhana Majumadārů; sei — on; ārindā pradhāna — hlavní výběrčí daní.

Překlad

Hlavním oficiálním výběrčím daní v domě Hiranyi a Govardhana Majumadārů byl Gopāla Cakravartī.