Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.191

Verš

gauḍe rahi’ pātsāhā-āge ārindā-giri kare
bāra-lakṣa mudrā sei pātsāra ṭhāñi bhare

Synonyma

gauḍe rahi' — žijící v Bengálsku; pātsāhā-āge — pro krále; ārindā-giri kare — jedná jako hlavní výběrčí daní; bāra-lakṣa — dvanáct set tisíc; mudrā — mincí; sei — on; pātsāra ṭhāñi — pro krále; bhare — vybírá.

Překlad

Tento Gopāla Cakravartī žil v Bengálsku. Jeho povinností hlavního výběrčího daní bylo vybrat 1 200 000 mincí a uložit je do královy pokladny.