Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.23.30-31

Verš

mādhavā vṛṣṇayo rājan
yādavāś ceti saṁjñitāḥ
yadu-putrasya ca kroṣṭoḥ
putro vṛjinavāṁs tataḥ
svāhito ’to viṣadgur vai
tasya citrarathas tataḥ
śaśabindur mahā-yogī
mahā-bhāgo mahān abhūt
caturdaśa-mahāratnaś
cakravarty aparājitaḥ

Synonyma

mādhavāḥ — dynastie založená Madhuem; vṛṣṇayaḥ — dynastie založená Vṛṣṇim; rājan — ó králi (Mahārāji Parīkṣite); yādavāḥ — dynastie založená Yaduem; ca — rovněž; iti — takto; saṁjñitāḥ — se jmenují podle těchto různých osobností; yadu-putrasya — Yaduova syna; ca — také; kroṣṭoḥ — Kroṣṭy; putraḥ — syn; vṛjinavān — jménem Vṛjinavān; tataḥ — od jeho (Vṛjinavāna); svāhitaḥ — Svāhita; ataḥ — poté; viṣadguḥ — syn Viṣadgu; vai — vskutku; tasya — jeho; citrarathaḥ — Citraratha; tataḥ — jeho; śaśabinduḥ — Śaśabindu; mahā-yogī — velice mocný mystik; mahā-bhāgaḥ — šťastlivý; mahān — vznešená osobnost; abhūt — stal se; caturdaśa- mahāratnaḥ — čtrnáct druhů bohatství; cakravartī — vlastnil jako císař; aparājitaḥ — nikým nepřemožen.

Překlad

Ó Mahārāji Parīkṣite, jelikož Yadu, Madhu i Vṛṣṇi byli zakladateli dynastií, jsou tyto rody nazvány Yādava, Mādhava a Vṛṣṇi. Syn Yadua jménem Kroṣṭā měl syna, jemuž se říkalo Vṛjinavān. Synem Vṛjinavāna byl Svāhita, synem Svāhity Viṣadgu, synem Viṣadgua Citraratha a synem Citrarathy Śaśabindu. Požehnaný Śaśabindu, mocný mystik, vlastnil čtrnáctero druhů bohatství a čtrnáct velkých klenotů. Proto se stal vládcem celého světa.

Význam

Mārkaṇḍeya Purāṇa vyjmenovává čtrnáct vzácných klenotů. Jsou to—(1) slon, (2) kůň, (3) vůz, (4) manželka, (5) šípy, (6) pokladnice, (7) girlanda, (8) drahocenné oděvy, (9) stromy, (10) kopí, (11) oprátka, (12) šperky, (13) slunečník a (14) usměrňující zásady. Aby člověk mohl být císařem, musí disponovat všemi těmito čtrnácti druhy bohatství. Śaśabindu je všechny vlastnil.