Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.69

Verš

tāṅra śiṣya — govinda pūjaka caitanya-dāsa
mukundānanda cakravartī, premī kṛṣṇadāsa

Synonyma

tāṅra śiṣya — jeho žák; govinda — Božstvo Govindy; pūjaka — kněz; caitanya-dāsa — Caitanya dāsa; mukundānanda cakravartī — Mukundānanda Cakravartī; premī — velice milující Boha; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa.

Překlad

Mezi jeho žáky patřili Caitanya dāsa, který byl knězem Božstva Govindy, Mukundānanda Cakravartī a velký oddaný Kṛṣṇadāsa.