Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.13

Verš

cihna dekhi’ cakravartī balena hāsiyā
lagna gaṇi’ pūrve āmi rākhiyāchi likhiyā

Synonyma

cihna dekhi' — když viděl znaky; cakravartī — Nīlāmbara Cakravartī; balena — říká; hāsiyā — s úsměvem; lagna gaṇi' — podle astrologického výpočtu z okamžiku narození; pūrve — dříve; āmi — já; rākhiyāchi — uchoval jsem; likhiyā — po zapsání všech těchto věcí.

Překlad

Když Nīlāmbara Cakravartí viděl tyto znaky, s úsměvem řekl: „Již dříve jsem toto vše zjistil pomocí astrologického výpočtu a písemně jsem to zaznamenal.“