Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.14

Verš

batriśa lakṣaṇa — mahāpuruṣa-bhūṣaṇa
ei śiśu aṅge dekhi se saba lakṣaṇa

Synonyma

batriśa — třicet dva; lakṣaṇa — příznaků; mahā-puruṣa — velká osobnost; bhūṣaṇa — ozdoba; ei śiśu — toto dítě; aṅge — na těle; dekhi — vidím; se — tyto; saba — všechny; lakṣaṇa — znaky.

Překlad

„Existuje třicet dva znaků poukazujících na velkou osobnost, a ty všechny vidím na těle tohoto dítěte.“