Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.20.23

Verš

pitary uparate so ’pi
cakravartī mahā-yaśāḥ
mahimā gīyate tasya
harer aṁśa-bhuvo bhuvi

Synonyma

pitari — poté, co jeho otec; uparate — opustil tento svět; saḥ — králův syn; api — také; cakravartī — císař; mahā-yaśāḥ — velice slavný; mahimā — sláva; gīyate — je opěvována; tasya — jeho; hareḥ — Nejvyššího Pána; aṁśa- bhuvaḥ — částečné zastoupení; bhuvi — na této Zemi.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když Mahārāja Duṣmanta opustil tento svět, jeho syn se stal panovníkem celé Země, pánem sedmi ostrovů. Je považován za částečné zastoupení Nejvyšší Pána v tomto světě.

Význam

yad yad vibhūtimat sattvaṁ
śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ
mama tejo 'ṁśa-sambhavam

Jakákoliv neobyčejně mocná osoba musí být považována za částečné zastoupení majestátu Nejvyššího Boha. Tak byl také oslavován syn Mahārāje Duṣmanty, když se stal panovníkem celého světa.