Skip to main content

Sloka 1

Text 1

Verš

Text

śrī-śuka uvāca
śaryātir mānavo rājā
brahmiṣṭhaḥ sambabhūva ha
yo vā aṅgirasāṁ satre
dvitīyam ahar ūcivān
śrī-śuka uvāca
śaryātir mānavo rājā
brahmiṣṭhaḥ sambabhūva ha
yo vā aṅgirasāṁ satre
dvitīyam ahar ūcivān

Synonyma

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; śaryātiḥ — král jménem Śaryāti; mānavaḥ — syn Manua; rājā — vládce; brahmiṣṭhaḥ — plně obeznámený s védským poznáním; sambabhūva ha — stal se; yaḥ — ten, kdo; — nebo; aṅgirasām — potomků Aṅgiry; satre — v obětní aréně; dvitīyam ahaḥ — činnosti, jež mají být vykonány druhý den; ūcivān — vyprávěl.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; śaryātiḥ — the king named Śaryāti; mānavaḥ — the son of Manu; rājā — ruler; brahmiṣṭhaḥ — completely in awareness of Vedic knowledge; sambabhūva ha — so he became; yaḥ — one who; — either; aṅgirasām — of the descendants of Aṅgirā; satre — in the arena of sacrifice; dvitīyam ahaḥ — the functions to be performed on the second day; ūcivān — narrated.

Překlad

Translation

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi, další Manuův syn, Śaryāti, byl vládcem plně obeznámeným s védským poznáním. Udělil pokyny ohledně činností pro druhý den yajñi, kterou měli vykonat potomkové Aṅgiry.

Śrī Śukadeva Gosvāmī continued: O King, Śaryāti, another son of Manu, was a ruler completely aware of Vedic knowledge. He gave instructions about the functions for the second day of the yajña to be performed by the descendants of Aṅgirā.