Skip to main content

Synonyma

deva-satre
na shromáždění polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.71
dīrgha-satre
bĕhem dlouhodobé obĕti — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.43
sarpa-satre
při hadí obĕti — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.17
satre
při obětním obřadu — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.11
v oběti — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.11
na oběti — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.4
v obětní aréně — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.40, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.1
u velké ohňové obĕti — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.26-27
ve velké obĕti — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.16

Filter by hierarchy