Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.3.1

Verš

śrī-śuka uvāca
śaryātir mānavo rājā
brahmiṣṭhaḥ sambabhūva ha
yo vā aṅgirasāṁ satre
dvitīyam ahar ūcivān

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; śaryātiḥ — král jménem Śaryāti; mānavaḥ — syn Manua; rājā — vládce; brahmiṣṭhaḥ — plně obeznámený s védským poznáním; sambabhūva ha — stal se; yaḥ — ten, kdo; — nebo; aṅgirasām — potomků Aṅgiry; satre — v obětní aréně; dvitīyam ahaḥ — činnosti, jež mají být vykonány druhý den; ūcivān — vyprávěl.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi, další Manuův syn, Śaryāti, byl vládcem plně obeznámeným s védským poznáním. Udělil pokyny ohledně činností pro druhý den yajñi, kterou měli vykonat potomkové Aṅgiry.