Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.3.2

Verš

sukanyā nāma tasyāsīt
kanyā kamala-locanā
tayā sārdhaṁ vana-gato
hy agamac cyavanāśramam

Synonyma

sukanyā — Sukanyā; nāma — jménem; tasya — jeho (Śaryātiho); āsīt — byla; kanyā — dcera; kamala-locanā — s lotosovýma očima; tayā sārdham — s ní; vana-gataḥ — vstoupil do lesa; hi — vskutku; agamat — šel; cyavana- āśramam — k chýši, která byla āśramem Cyavany Muniho.

Překlad

Śaryāti měl nádhernou dceru s lotosovýma očima, která se jmenovala Sukanyā. Vydal se s ní do lesa navštívit āśram Cyavany Muniho.