Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.2.31

Verš

taṁ bheje ’lambuṣā devī
bhajanīya-guṇālayam
varāpsarā yataḥ putrāḥ
kanyā celavilābhavat

Synonyma

tam — jeho (Tṛṇabindua); bheje — vzala si za muže; alambuṣā — dívka jménem Alambuṣā; devī — bohyně; bhajanīya — hodného přijetí; guṇa- ālayam — oplývající všemi dobrými vlastnostmi; vara-apsarāḥ — nejlepší z Apsar; yataḥ — jemuž (Tṛṇabinduovi); putrāḥ — několik synů; kanyā — dcera; ca — a; ilavilā — jménem Ilavilā; abhavat — narodila se.

Překlad

Nejlepší z Apsar, vznešenými vlastnostmi ozdobená dívka jménem Alambuṣā, si vzala stejně ušlechtilého Tṛṇabindua za manžela. S ním pak měla několik synů a dceru jménem Ilavilā.