Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.2.32

Verš

yasyām utpādayām āsa
viśravā dhanadaṁ sutam
prādāya vidyāṁ paramām
ṛṣir yogeśvaraḥ pituḥ

Synonyma

yasyām — s níž (Ilavilou); utpādayām āsa — zplodil; viśravāḥ — Viśravā; dhana-dam — Kuveru neboli toho, kdo dává peníze; sutam — syna; prādāya — poté, co obdržel; vidyām — absolutní poznání; paramām — nejvyšší; ṛṣiḥ — velký světec; yoga-īśvaraḥ — mistr mystické yogy; pituḥ — od svého otce.

Překlad

Poté, co velký světec Viśravā, mistr mystické yogy, obdržel od svého otce absolutní poznání, zplodil v lůně Ilavily slavného syna, známého jako Kuvera neboli ten, kdo dává peníze.