Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.2.11-13

Verš

vāsudeve bhagavati
sarvātmani pare ’male
ekāntitvaṁ gato bhaktyā
sarva-bhūta-suhṛt samaḥ
vimukta-saṅgaḥ śāntātmā
saṁyatākṣo ’parigrahaḥ
yad-ṛcchayopapannena
kalpayan vṛttim ātmanaḥ
ātmany ātmānam ādhāya
jñāna-tṛptaḥ samāhitaḥ
vicacāra mahīm etāṁ
jaḍāndha-badhirākṛtiḥ

Synonyma

vāsudeve — Nejvyšší Osobnosti Božství; bhagavati — Pánu; sarva-ātmani — Nadduši; pare — Transcendenci; amale — Nejvyšší Osobě, jež je prostá hmotného znečištění; ekāntitvam — soustředěně prokazoval svou oddanou službu; gataḥ — v této situaci; bhaktyā — díky čisté oddanosti; sarva- bhūta-suhṛt samaḥ — jelikož byl oddaný, přátelský a stejně spravedlivý ke všem; vimukta-saṅgaḥ — neznečištěný hmotou; śānta-ātmā — klidný; saṁyata — ovládnutý; akṣaḥ — jehož pohled; aparigrahaḥ — aniž by přijímal milodary od kohokoliv jiného; yat-ṛcchayā — milostí Pána; upapannena — čímkoliv, co bylo pro uspokojení těla dostupné; kalpayan — takto zařizující; vṛttim — tělesné nezbytnosti; ātmanaḥ — pro duchovní prospěch; ātmani — v mysli; ātmānam — Nejvyšší Duši, Osobnosti Božství; ādhāya — vždy chovající; jñāna-tṛptaḥ — zcela spokojený na úrovni transcendentálního poznání; samāhitaḥ — stále v transu; vicacāra — cestoval po celé; mahīm — Zemi; etām — této; jaḍa — němý; andha — slepý; badhira — hluchý; ākṛtiḥ — jevící se jako.

Překlad

Potom se Pṛṣadhra oprostil od všech povinností, uklidnil svou mysl a ovládl všechny smysly. Neovlivněný hmotnými podmínkami, vděčně příjímající vše, co k přežití získal milostí Pána a všem stejně nakloněný, věnoval plnou pozornost Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevovi, který je transcendentální Nadduší, nedotčenou hmotným znečištěním. Byl zcela spokojen na úrovni čistého poznání a stále upínal mysl k Nejvyšší Osobnosti Božství. Tak dosáhl čisté oddané služby Pánu a začal putovat po celém světě, bez připoutanosti k jakýmkoliv hmotným činnostem, jako by byl němý, hluchý a slepý.