Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.7.25

Verš

tvaṁ śabda-yonir jagad-ādir ātmā
prāṇendriya-dravya-guṇaḥ svabhāvaḥ
kālaḥ kratuḥ satyam ṛtaṁ ca dharmas
tvayy akṣaraṁ yat tri-vṛd-āmananti

Synonyma

tvam — ty; śabda-yoniḥ — původ a zdroj védské literatury; jagat-ādiḥ — původní příčina hmotného stvoření; ātmā — duše; prāṇa — životní síla; indriya — smysly; dravya — hmotné prvky; guṇaḥ — tři kvality; sva-bhāvaḥ — hmotná příroda; kālaḥ — věčný čas; kratuḥ — oběť; satyam — pravda; ṛtam — opravdovost; ca — a; dharmaḥ — dva odlišné druhy náboženství; tvayi — tobě; akṣaram — původní slabika, oṁkāra; yat — ta, která; tri-vṛt — skládající se z písmen a, u a m; āmananti — říkají.

Překlad

Ó pane, jsi původním zdrojem védské literatury. Jsi původní příčina hmotného stvoření, životní síla, smysly, pět prvků, tři kvality a mahat- tattva. Jsi věčný čas, odhodlání a dva náboženské systémy zvané satya (pravda) a ṛta (pravdivost). Jsi útočištěm slabiky oṁ, která se skládá ze tří písmen: “a-u-m”.