Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.7.26

Verš

agnir mukhaṁ te ’khila-devatātmā
kṣitiṁ vidur loka-bhavāṅghri-paṅkajam
kālaṁ gatiṁ te ’khila-devatātmano
diśaś ca karṇau rasanaṁ jaleśam

Synonyma

agniḥ — oheň; mukham — ústa; te — tvá; akhila-devatā-ātmā — původce všech polobohů; kṣitim — zemský povrch; viduḥ — znají; loka-bhava — ó zdroji všech planet; aṅghri-paṅkajam — tvé lotosové nohy; kālam — věčný čas; gatim — pohyb; te — tvůj; akhila-devatā-ātmanaḥ — ve kterém jsou zahrnuti všichni polobozi; diśaḥ — všechny strany; ca — a; karṇau — tvoje uši; rasanam — chuť; jala-īśam — polobůh vládnoucí vodě.

Překlad

Ó otče všech planet, učenci vědí, že oheň jsou tvá ústa, povrch Země jsou tvé lotosové nohy, věčný čas je tvůj pohyb, všechny strany jsou tvoje uši a Varuṇa, vládce vod, je tvůj jazyk.

Význam

Ve śruti-mantrách se říká: agniḥ sarva-devatāḥ — “Oheň je souhrnem všech polobohů.” Agni představuje ústa Nejvyšší Osobnosti Božství a právě skrze Agniho, oheň, Pán přijímá všechny obětiny.