Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.5.11-12

Verš

śrī-rājovāca
yathā bhagavatā brahman
mathitaḥ kṣīra-sāgaraḥ
yad-arthaṁ vā yataś cādriṁ
dadhārāmbucarātmanā
yathāmṛtaṁ suraiḥ prāptaṁ
kiṁ cānyad abhavat tataḥ
etad bhagavataḥ karma
vadasva paramādbhutam

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit se zeptal; yathā — jak; bhagavatā — Nejvyšší Osobností Božství; brahman — ó učený brāhmaṇo; mathitaḥ — stlučený; kṣīra-sāgaraḥ — oceán mléka; yat-artham — za jakým účelem; — nebo; yataḥ — proč, z jakého důvodu; ca — a; adrim — hora (Mandara); dadhāra — setrvával; ambucara-ātmanā — v podobě želvy; yathā — jak; amṛtam — nektar; suraiḥ — polobohy; prāptam — byl získán; kim — co; ca — a; anyat — jiného; abhavat — stalo se; tataḥ — poté; etat — to vše; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; karma — zábavy, činnosti; vadasva — prosím popiš; parama-adbhutam — protože jsou tak úžasné.

Překlad

Král Parīkṣit se otázal: Ó velký brāhmaṇo, Śukadeve Gosvāmī, proč a jak stloukl Pán Viṣṇu oceán mléka? Z jakého důvodu zůstával ve vodě v želví podobě a držel horu Mandara? Jakým způsobem získali polobozi nektar a co dalšího vzniklo stloukáním oceánu? Prosím, popiš tyto Pánovy úžasné činy.