Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.28

Verš

śrī-guru-putra uvāca
na mat-praṇītaṁ na para-praṇītaṁ
suto vadaty eṣa tavendra-śatro
naisargikīyaṁ matir asya rājan
niyaccha manyuṁ kad adāḥ sma mā naḥ

Synonyma

śrī-guru-putraḥ uvāca — syn Śukrācāryi, Hiraṇyakaśipuova duchovního učitele, řekl; na — ne; mat-praṇītam — naučil se ode mne; na — ne; para-praṇītam — naučil se od někoho jiného; sutaḥ — syn (Prahlāda); vadati — říká; eṣaḥ — toto; tava — tvůj; indra-śatro — ó nepříteli krále Indry; naisargikī — přirozený; iyam — toto; matiḥ — sklon; asya — jeho; rājan — ó králi; niyaccha — zanech; manyum — hněvu; kad — chybu; adāḥ — přisuzuj; sma — zajisté; — ne; naḥ — nám.

Překlad

Syn Śukrācāryi, Hiraṇyakaśipuova duchovního učitele, řekl: Ó nepříteli krále Indry! Ó králi! Nic z toho, co tvůj syn Prahlāda řekl, jsem ho nenaučil já ani nikdo jiný. Spontánní oddaná služba se u něho projevila přirozeně. Přestaň se tedy prosím hněvat a zbytečně nás neobviňuj. Není dobré takto urážet brāhmaṇu.