Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.8.4-6

Verš

śrī-viśvarūpa uvāca
dhautāṅghri-pāṇir ācamya
sapavitra udaṅ-mukhaḥ
kṛta-svāṅga-kara-nyāso
mantrābhyāṁ vāg-yataḥ śuciḥ
nārāyaṇa-paraṁ varma
sannahyed bhaya āgate
pādayor jānunor ūrvor
udare hṛdy athorasi
mukhe śirasy ānupūrvyād
oṁkārādīni vinyaset
oṁ namo nārāyaṇāyeti
viparyayam athāpi vā

Synonyma

śrī-viśvarūpaḥ uvāca — Śrī Viśvarūpa řekl; dhauta — mající zcela omyté; aṅghri — nohy; pāṇiḥ — ruce; ācamya — vykonávající ācaman (trojí usrknutí trochy vody po pronesení předepsané mantry); sa-pavitraḥ — s prsteny z trávy kuśa (na prsteníčku každé ruky); udak-mukhaḥ — sedící čelem k severu; kṛta — činící; sva-aṅga-kara-nyāsaḥ — myšlenkové označení osmi částí těla a dvanácti částí rukou; mantrābhyām — dvěma mantrami (oṁ namo bhagavate vāsudevāya a oṁ namo nārāyaṇāya); vāk-yataḥ — zachovávající mlčení; śuciḥ — očištěný; nārāyaṇa-param — zcela soustředěný na Pána Nārāyaṇa; varma — štít; sannahyet — nasadí si; bhaye — když strach; āgate — přichází; pādayoḥ — na dvě nohy; jānunoḥ — na dvě kolena; ūrvoḥ — na dvě stehna; udare — na břicho; hṛdi — na srdce; atha — takto; urasi — na hruď; mukhe — na ústa; śirasi — na hlavu; ānupūrvyāt — postupně; oṁkāra-ādīni — počínaje oṁkārou; vinyaset — má umístit; oṁ — praṇava; namaḥ — poklony; nārāyaṇāya — Nārāyaṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství; iti — takto; viparyayam — pozpátku; atha api — navíc; — nebo.

Překlad

Viśvarūpa řekl: Dostaví-li se nějaké pocity strachu, člověk si má nejprve zcela omýt ruce a nohy a pak vykonat ācaman recitací této mantry: oṁ apavitraḥ pavitro vā sarvāvasthāṁ gato 'pi vā / yaḥ smaret puṇḍarīkākṣaṁ sa bahyābhyantaraḥ śuciḥ / śrī-viṣṇu śrī-viṣṇu śrī-viṣṇu. Poté se má dotknout trávy kuśa a s vážností tiše usednout čelem k severu. Když je zcela očištěný, musí se osmislabičnou mantrou dotknout osmi částí svého těla a dvanáctislabičnou mantrou svých rukou. Takto se má zahalit Nārāyaṇovým ochranným pláštěm. Za pronášení mantry složené z osmi slabik (oṁ namo nārāyaṇāya), počínaje praṇavou (slabikou oṁ), se má nejprve rukama dotknout osmi částí svého těla — od nohou systematicky přes kolena, stehna, břicho, srdce a hruď až po ústa a hlavu. Potom má recitovat mantru pozpátku, počínaje poslední slabikou (ya), a dotýkat se přitom částí těla v opačném pořadí. Tyto dva procesy se nazývají utpatti-nyāsa a saṁhāra-nyāsa.