Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.8.7

Verš

kara-nyāsaṁ tataḥ kuryād
dvādaśākṣara-vidyayā
praṇavādi-ya-kārāntam
aṅguly-aṅguṣṭha-parvasu

Synonyma

kara-nyāsam — obřad známý jako kara-nyāsa, který přiřazuje slabiky mantry prstům; tataḥ — poté; kuryāt — má vykonat; dvādaśa-akṣara — složenou z dvanácti slabik; vidyayā — s mantrou; praṇava-ādi — počínaje oṁkārou; ya-kāra-antam — konče slabikou ya; aṅguli — na prsty, počínaje ukazováčkem; aṅguṣṭha-parvasu — na klouby palců.

Překlad

Pak má recitovat mantru složenou z dvanácti slabik (oṁ namo bhagavate vāsudevāya). Slabiky mantry s oṁkārou před každou z nich má umístit na konečky svých prstů, počínaje ukazováčkem pravé ruky a konče ukazováčkem levé. Čtyři zbývající slabiky mají být umístěny na klouby palců.