Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.8.30

Verš

sarvāpadbhyo harer nāma-
rūpa-yānāyudhāni naḥ
buddhīndriya-manaḥ-prāṇān
pāntu pārṣada-bhūṣaṇāḥ

Synonyma

sarva-āpadbhyaḥ — před veškerým nebezpečím; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; nāma — svaté jméno; rūpa — transcendentální podoba; yāna — přepravci; āyudhāni — a všechny zbraně; naḥ — naši; buddhi — inteligenci; indriya — smysly; manaḥ — mysl; prāṇān — životní vzduch; pāntu — kéž chrání a udržují; pārṣada-bhūṣaṇāḥ — ozdoby, které jsou osobními společníky.

Překlad

Kéž svatá jména, transcendentální podoby a přepravci Nejvyšší Osobnosti Božství a všechny Pánovy zbraně, které Ho zdobí jako osobní společníci, chrání naši inteligenci, smysly, mysl a životní vzduch před všemi nebezpečími.

Význam

Transcendentální Pán, Osobnost Božství, má různé společníky a Jeho zbraně a přepravce patří mezi ně. V duchovním světě není nic hmotné. Meč, luk, kyj, disk a vše, co zdobí osobní tělo Pána, je duchovní životní silou. Pán je proto známý jako advaya-jñāna, což znamená, že není rozdíl mezi Ním a Jeho jmény, podobami, vlastnostmi, zbraněmi a tak dále. Všechno, co k Němu patří, spadá do stejné kategorie duchovní existence. To vše slouží Pánu v různých duchovních podobách.