Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.48

Verš

nāpsu snāyān na kupyeta
na sambhāṣeta durjanaiḥ
na vasītādhauta-vāsaḥ
srajaṁ ca vidhṛtāṁ kvacit

Synonyma

na — ne; apsu — ve vodě; snāyāt — koupat se; na kupyeta — nehněvat se; na sambhāṣeta — nemluvit; durjanaiḥ — se zlými lidmi; na vasīta — nenosit; adhauta-vāsaḥ — nevyprané šaty; srajam — květinovou girlandu; ca — a; vidhṛtām — kterou již měl někdo na sobě; kvacit — kdy.

Překlad

Kaśyapa Muni pokračoval: Má milá, ušlechtilá ženo, nikdy nevstupuj do vody, když se budeš mýt, nehněvej se a nikdy ani nepromluv se zlými lidmi a nestýkej se s nimi. Nikdy nenos šaty, které nejsou dobře vyprané, a girlandu, kterou již nosil někdo jiný.