Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.9.20-21

Verš

nānyair adhiṣṭhitaṁ bhadra
yad bhrājiṣṇu dhruva-kṣiti
yatra graharkṣa-tārāṇāṁ
jyotiṣāṁ cakram āhitam
meḍhyāṁ go-cakravat sthāsnu
parastāt kalpa-vāsinām
dharmo ’gniḥ kaśyapaḥ śukro
munayo ye vanaukasaḥ
caranti dakṣiṇī-kṛtya
bhramanto yat satārakāḥ

Synonyma

na — nikdy; anyaiḥ — jinými; adhiṣṭhitam — nebyla ovládána; bhadra — drahý chlapče; yat — která; bhrājiṣṇu — jasně září; dhruva-kṣiti — země zvaná Dhruvaloka; yatra — kde; graha — planety; ṛkṣa — souhvězdí; tārāṇām — hvězdy; jyotiṣām — svítícími tělesy; cakram — otáčení; āhitam — děje se; meḍhyām — kolem ústřední osy; go — býků; cakra — mnoho; vat — jako; sthāsnu — stálice; parastāt — mimo; kalpa — den Brahmy (věk); vāsinām — ti, kdo žijí; dharmaḥ — Dharma; agniḥ — Agni; kaśyapaḥ — Kaśyapa; śukraḥ — Śukra; munayaḥ — velcí mudrci; ye — všichni, kdo; vana-okasaḥ — žijí v lese; caranti — pohybují se; dakṣiṇī-kṛtya — tak, že zůstává po jejich pravé straně; bhramantaḥ — obíhají; yat — kterou planetu; satārakāḥ — se všemi hvězdami.

Překlad

Nejvyšší Pán pokračoval: Milý Dhruvo, daruji ti zářivou planetu, známou jako Polárka, která nepřestane existovat ani po zničení na konci věku. Nad touto planetou, kolem které krouží veškeré sluneční soustavy, planety a hvězdy, ještě nikdo nikdy nepanoval. Obíhají ji veškerá svítící vesmírná tělesa, stejně jako býci chodí kolem ústřední osy mlýna při mletí obilí. Hvězdy obývané velkými mudrci, jako jsou Dharma, Agni, Kaśyapa a Śukra, ji obíhají tak, že zůstává po jejich pravé straně. Tato Polárka existuje i po zničení všech ostatních planet.

Význam

Polárka sice existovala i před tím, než na ní začal panovat Dhruva Mahārāja, ale neměla žádné vládnoucí božstvo. Tato Polárka, Dhruvaloka, je ústředním bodem pro veškeré hvězdy a sluneční soustavy, které ji obíhají stejně, jako volské spřežení chodí kolem osy mlýnského kamene při mletí obilí. Dhruva si přál mít nejlepší planetu ve vesmíru, a ačkoliv to byl dětinský nápad, Pán mu jeho přání splnil. Dítě někdy chce po svém otci něco, co ještě nikdy nikomu jinému nedal, a otec mu to z lásky dá. Podobně i Dhruva Mahārāja dostal jedinečnou planetu, Dhruvaloku. Jedinečná je tím, že zůstává nedotčená, dokud nezanikne celý vesmír — přetrvává tedy i zničení, ke kterému dochází během Brahmovy noci. Existují dva druhy zničení. Jedno nastává vždy během Brahmovy noci a druhé na konci Brahmova života. Na konci Brahmova života se vybrané osobnosti vrací domů, zpátky k Bohu, a Dhruva Mahārāja je jednou z nich. Pán Dhruvu ujistil, že přečká i částečné zničení tohoto vesmíru a na konci úplného zničení půjde přímo na Vaikuṇṭhu, duchovní planetu v duchovním nebi. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura píše v této souvislosti ve svých komentářích, že Dhruvaloka je jedna z lok, jako je Śvetadvīp, Mathurā a Dvārakā. To vše jsou věčná místa v království Boha, které je popsáno v Bhagavad-gītě (tad dhāma paramam) a ve Vedách (oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ sadā paśyanti sūrayaḥ). Slova parastāt kalpa-vāsinām — “nad planetami obývanými po zničení” — se vztahují na vaikuṇṭhské planety. Nejvyšší Pán tedy Dhruvovi Mahārājovi zaručil návrat na Vaikuṇṭhaloku.