Skip to main content

Sloka 36

Text 36

Verš

Texto

vijayābhimukho rājā
śrutvaitad abhiyāti yān
baliṁ tasmai haranty agre
rājānaḥ pṛthave yathā
vijayābhimukho rājā
śrutvaitad abhiyāti yān
baliṁ tasmai haranty agre
rājānaḥ pṛthave yathā

Synonyma

Synonyms

vijaya-abhimukhaḥ — ten, kdo se chystá dobýt vítězství; rājā — král; śrutvā — naslouchání; etat — toto; abhiyāti — vyjede; yān — na voze; balim — daně; tasmai — jemu; haranti — odevzdávají; agre — předtím; rājānaḥ — jiní králové; pṛthave — králi Pṛthuovi; yathā — jako to činili.

vijaya-abhimukhaḥ — el que está a punto de partir hacia la victoria; rājā — rey; śrutvā — escuchar; etat — esto; abhiyāti — comienza; yān — en la cuadriga; balim — impuestos; tasmai — a él; haranti — entregan; agre — antes; rājānaḥ — otros reyes; pṛthave — al rey Pṛthu; yathā — como se hizo.

Překlad

Translation

Když král, který se chystá nasednout na vůz, aby dobyl vítězství a vládu nad světem, třikrát přednese vyprávění o Pṛthuovi Mahārājovi, všichni podřízení králové mu budou automaticky odevzdávat všechny požadované daně — tak, jako je odevzdávali Mahārājovi Pṛthuovi — na jeho pouhý rozkaz.

Si un rey, deseoso de alcanzar la victoria y el poder, recita la narración de Pṛthu Mahārāja tres veces antes de avanzar con su cuadriga, todos los reyes subordinados le entregarán todo tipo de impuestos espontáneamente en cuanto él se lo ordene, tal como hicieron con Mahārāja Pṛthu.

Význam

Purport

Jelikož si kšatrijský král přirozeně přeje vládnout celému světu, chce si podřídit všechny ostatní krále. Tak tomu bylo i před mnoha lety, když Zemi vládl Mahārāja Pṛthu. Byl tehdy jediným vládcem této planety, stejně jako ještě před pěti tisíci lety Mahārāja Yudhiṣṭhira a Mahārāja Parīkṣit. Podřízení králové se někdy bouřili a hlavní vládce je musel jet potrestat. Přednášení příběhu o životě a charakteru Mahārāje Pṛthua se doporučuje dobyvačným králům, kteří chtějí naplnit svou touhu po vládě nad celým světem.

SIGNIFICADO: Los reyes kṣatriyas tienen el deseo natural de gobernar el mundo; por lo tanto, desean que todos los demás reyes se subordinen a ellos. Hace muchos años, cuando Pṛthu Mahārāja gobernaba la Tierra, la situación era la misma. En aquellos tiempos, el rey Pṛthu era el emperador de todo el planeta. Hace tan solo cinco mil años, Mahārāja Yudhiṣṭhira y Mahārāja Parīkṣit fueron también emperadores de todo el planeta. A veces, los reyes subordinados se rebelaban, y el emperador se veía en la necesidad de ir a castigarles. El proceso de cantar las narraciones de la vida y la personalidad de Pṛthu Mahārāja está recomendado para los reyes conquistadores que deseen satisfacer su deseo de gobernar el mundo.