Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.14.14

Verš

mṛtyu-dūtaḥ kapoto ’yam
ulūkaḥ kampayan manaḥ
pratyulūkaś ca kuhvānair
viśvaṁ vai śūnyam icchataḥ

Synonyma

mṛtyu — smrti; dūtaḥ — posel; kapotaḥ — holub; ayam — tento; ulūkaḥ — sova; kampayan — chvěje se; manaḥ — mysl; pratyulūkaḥ — soupeři sov (vrány); ca — a; kuhvānaiḥ — vřeštění; viśvam — vesmír; vai — nebo; śūnyam — prázdnota; icchataḥ — chtějí.

Překlad

Jen pohleď! Ten holub je jako posel smrti. Vřeštění sov a jejich protivníků vran mi rozechvívá srdce. Vypadá to, jako kdyby chtěly vyprázdnit celý vesmír.