Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.14.13

Verš

śastāḥ kurvanti māṁ savyaṁ
dakṣiṇaṁ paśavo ’pare
vāhāṁś ca puruṣa-vyāghra
lakṣaye rudato mama

Synonyma

śastāḥ — užitečná zvířata jako je kráva; kurvanti — se drží; mām — mě; savyam — nalevo; dakṣiṇam — obcházejí; paśavaḥ apare — jiná, nižší zvířata jako je osel; vāhān — jezdečtí koně; ca — také; puruṣa-vyāghra — ó tygře mezi muži; lakṣaye — vidím; rudataḥ — plakat; mama — moje.

Překlad

Ó Bhīmaseno, tygře mezi muži, užitečná zvířata jako jsou krávy mne míjejí po levé straně a nižší zvířata jako jsou osli mne obcházejí. Moji koně vypadají, jako kdyby plakali, když mne vidí.