Skip to main content

Sloka 14

ТЕКСТ 14

Verš

Текст

mṛtyu-dūtaḥ kapoto ’yam
ulūkaḥ kampayan manaḥ
pratyulūkaś ca kuhvānair
viśvaṁ vai śūnyam icchataḥ
мтйу-дӯта капото ’йам
улӯка кампайан мана
пратйулӯка ча кухвнаир
вива ваи ӯнйам иччхата

Synonyma

Пословный перевод

mṛtyu — smrti; dūtaḥ — posel; kapotaḥ — holub; ayam — tento; ulūkaḥ — sova; kampayan — chvěje se; manaḥ — mysl; pratyulūkaḥ — soupeři sov (vrány); ca — a; kuhvānaiḥ — vřeštění; viśvam — vesmír; vai — nebo; śūnyam — prázdnota; icchataḥ — chtějí.

мтйу — смерти; дӯта — посланник; капота — голубь; айам — этот; улӯка — сова; кампайан — трепещет; мана — ум; пратйулӯка — соперницы сов (вороны); ча — и; кухвнаи — пронзительные крики; вивам — космос; ваи — или; ӯнйам — пустота; иччхата — желая.

Překlad

Перевод

Jen pohleď! Ten holub je jako posel smrti. Vřeštění sov a jejich protivníků vran mi rozechvívá srdce. Vypadá to, jako kdyby chtěly vyprázdnit celý vesmír.

Погляди! Этот голубь — будто предвестник смерти. Пронзительные крики сов и их соперниц ворон заставляют сжиматься мое сердце. Кажется, будто они хотят опустошить всю вселенную.