Skip to main content

Sloka 14

Text 14

Verš

Texto

mṛtyu-dūtaḥ kapoto ’yam
ulūkaḥ kampayan manaḥ
pratyulūkaś ca kuhvānair
viśvaṁ vai śūnyam icchataḥ
mṛtyu-dūtaḥ kapoto ’yam
ulūkaḥ kampayan manaḥ
pratyulūkaś ca kuhvānair
viśvaṁ vai śūnyam icchataḥ

Synonyma

Palabra por palabra

mṛtyu — smrti; dūtaḥ — posel; kapotaḥ — holub; ayam — tento; ulūkaḥ — sova; kampayan — chvěje se; manaḥ — mysl; pratyulūkaḥ — soupeři sov (vrány); ca — a; kuhvānaiḥ — vřeštění; viśvam — vesmír; vai — nebo; śūnyam — prázdnota; icchataḥ — chtějí.

mṛtyu — muerte; dūtaḥ — mensajero de; kapotaḥ — paloma; ayam — esta; ulūkaḥ — búho; kampayan — temblor; manaḥ — mente; pratyulūkaḥ — los rivales de los búhos (los cuervos); ca — y; kuhvānaiḥ — alarido estridente; viśvam — el cosmos; vai — o; śūnyam — vacío; icchataḥ — deseando.

Překlad

Traducción

Jen pohleď! Ten holub je jako posel smrti. Vřeštění sov a jejich protivníků vran mi rozechvívá srdce. Vypadá to, jako kdyby chtěly vyprázdnit celý vesmír.

¡Mira! Esta paloma es como un mensajero de la muerte. Los chillidos de los búhos y de sus rivales, los cuervos, hacen que el corazón me tiemble. Parece que quisieran convertir en un vacío todo el universo.