Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.14.15

Verš

dhūmrā diśaḥ paridhayaḥ
kampate bhūḥ sahādribhiḥ
nirghātaś ca mahāṁs tāta
sākaṁ ca stanayitnubhiḥ

Synonyma

dhūmrāḥ — zakouřeno; diśaḥ — všechny směry; paridhayaḥ — obepnutí; kampate — třesení; bhūḥ — země; saha adribhiḥ — s kopci a horami; nirghātaḥ — blesk z čistého nebe; ca — také; mahān — veliký; tāta — ó Bhīmo; sākam — s; ca — také; stanayitnubhiḥ — hřmění bez mraků.

Překlad

Jen pohleď, jak kouř obepíná oblohu. Vypadá to, jako by se země a hory třásly. Slyš hřmění bez mraků a pohleď na blesky z čistého nebe.