Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.224

Verš

nibhṛta-marun-mano ’kṣa-dṛḍha-yoga-yujo hṛdi yan
munaya upāsate tad arayo ’pi yayuḥ smaraṇāt
striya uragendra-bhoga-bhuja-daṇḍa-viṣakta-dhiyo
vayam api te samāḥ sama-dṛśo ’ṅghri-saroja-sudhāḥ

Synonyma

nibhṛta — ovládli; marut — životní vzduch; manaḥ — mysl; akṣa — smysly; dṛḍha — silné; yoga — v procesu mystické yogy; yujaḥ — kdo jsou zapojeni; hṛdi — v srdci; yat — kdo; munayaḥ — velcí mudrci; upāsate — uctívají; tat — toho; arayaḥ — nepřátelé; api — také; yayuḥ — dosáhli; smaraṇāt — vzpomínáním; striyaḥgopī; uraga-indra — hadů; bhoga — jako těla; bhuja — paže; daṇḍa — jako tyče; viṣakta — připoutané; dhiyaḥ — jejichž mysli; vayam api — my také; te — Tvoje; samāḥ — stejné jako ony; sama-dṛśaḥ — mající stejné extatické pocity; aṅghri-saroja — lotosových nohou; sudhāḥ — nektar.

Překlad

„,Velcí mudrci pokořují mysl a smysly praktikováním mystické yogy a ovládáním dechu. Takto zapojeni v mystické yoze vidí Nadduši ve svých srdcích a nakonec vstoupí do neosobního Brahmanu. Tohoto postavení však dosáhnou i nepřátelé Nejvyšší Osobnosti Božství pouhým vzpomínáním na Nejvyššího Pána. Dívky z Vradži, gopī, však byly přitahované Kṛṣṇovou krásou a chtěly jen objímat Jeho a Jeho hadům podobné paže. Gopī tak nakonec okusily nektar Pánových lotosových nohou. Podobným způsobem můžeme nektar Jeho lotosových nohou ochutnat i my, Upaniṣady, následováním příkladu gopī.̀“

Význam

Tento citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.87.23) vyslovily śruti, zosobněné Védy.