Skip to main content

Synonyma

gauhyaka-gāndharva-paiśāca-uraga-rākṣasīḥ
(zbranĕ) Guhyaků, Gandharvů, čarodĕjů, nebeských hadů a Rākṣasů (lidožroutů) — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.23
uraga-indra
na Śeṣovi — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.42
ušlechtilých hadů — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.23
hadů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.224
uraga-rāja
velkého hada Vāsukiho — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.3
uraga
hadi — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.43-45, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.24
hadů — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.7
nebeskými hady — Śrīmad-bhāgavatam 10.76.6
ze všech hadů — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.18