Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.92

Verš

mā drākṣīḥ kṣīṇa-puṇyān kvacid api bhagavad-bhakti-hīnān manuṣyān

Synonyma

— ne; drākṣīḥ — dívej se; kṣīṇa-puṇyān — na ty, kteří postrádají veškerou zbožnost; kvacit api — kdykoliv; bhagavat-bhakti-hīnān — kdo postrádají vědomí Kṛṣṇy a oddaně neslouží; manuṣyān — osoby.

Překlad

„  ,Člověk by se neměl ani podívat na ty, kdo oddaně neslouží s vědomím Kṛṣṇy, a tudíž neprovádějí žádné zbožné činnosti.̀  “