Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.165

Verš

ṛddhā siddhi-vraja-vijayitā satya-dharmā samādhir
brahmānando gurur api camatkārayaty eva tāvat
yāvat premṇāṁ madhu-ripu-vaśī-kāra-siddhauṣadhīnāṁ
gandho ’py antaḥ-karaṇa-saraṇī-pānthatāṁ na prayāti

Synonyma

ṛddhā — výborných; siddhi-vraja — skupin hmotných dokonalostí yogīch (aṇimā, laghimā, prāpti a tak dále); vijayitā — vítězství; satya-dharmā — náboženské zásady dokonalosti (satya, śama, titikṣā a tak dále); samādhiḥ — jógová dokonalost meditace; brahma-ānandaḥ — duchovně blažený život monistů; guruḥ — vysoce postavený podle hmotných měřítek; api — i když; camatkārayati — vypadají důležitě; eva — pouze; tāvat — tak dlouho; yāvat — dokud; premṇām — lásky ke Kṛṣṇovi; madhu-ripu — Kṛṣṇy, nepřítele démona Madhua; vaśī-kāra — v ovládání; siddha-auṣadhīnām — která je jako dokonalé byliny pro ovládání hadů; gandhaḥ — lehká vůně; api — dokonce; antaḥ-karaṇa-saraṇī-pānthatām — ten, kdo jde cestou srdce; na prayāti — nestane se.

Překlad

„  ,Dokud se u člověka neprojeví alespoň nepatrný nádech čisté lásky ke Kṛṣṇovi, což je dokonalá bylina pro ovládání Pána Kṛṣṇy v srdci, udivují ho hmotné dokonalosti známé jako siddhi, brāhmaṇské dokonalosti (satya, śama, titikṣā a tak dále), trans yogīch a monistická blaženost Brahmanu.̀  “

Význam

Existují různé druhy dokonalosti známé jako siddhi-vraja nebo také dokonalosti v podobě dosažení brāhmaṇských vlastností, jógového transu a splynutí s Nejvyšším. Všechny tyto druhy hmotné dokonalosti jsou pro světského člověka zcela jistě přitažlivé, ale jejich třpyt trvá jen tak dlouho, dokud nepřijme oddanou službu. Oddaná služba dokáže ovládat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který je nejvyšším vládcem všeho vesmírného dění. Obyvatelé Goloky Vṛndāvanu prožívají pět ras (nálad) transcendentálního světa v neutralitě, služebnictví, přátelství, rodičovské náklonnosti a milostné lásce. Pána všechny tyto vztahy natolik těší, že je oddanými zcela ovládán. Například matka Yaśoda je v oddané službě tak pokročilá, že se Kṛṣṇa nechal ovládat jejím proutkem. Těchto pět hlavních nálad je tedy tak vznešených a slavných, že jsou schopné ovládat Nejvyšší Osobnost Božství. V hmotném světě však mohou takzvané siddhi neboli dokonalosti oslňovat svou září jen tak dlouho, dokud se člověk nezajímá o oddanou službu. Dokonalost karmīch, jñānīch, yogīch a dalších je jinými slovy přitažlivá pouze do té doby, než člověk dospěje k oddané službě, která je tak vznešená a významná, že může ovládat nejvyššího vládce, Kṛṣṇu.