Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.164

Verš

eita parama-phala ‘parama-puruṣārtha’
yāṅra āge tṛṇa-tulya cāri puruṣārtha

Synonyma

eita — tento; parama-phala — nejvyšší životní cíl; parama — nejvyšší; puruṣa-artha — zájem živých bytostí; yāṅra āge — v jehož přítomnosti; tṛṇa-tulya — zcela bezvýznamné; cāri — čtyři; puruṣa-artha — různé druhy lidských zájmů.

Překlad

„Vychutnávat si plody oddané služby na Goloce Vṛndāvanu je nejvyšší dokonalostí života. Čtyři hmotné dokonalosti – to znamená zbožnost, ekonomický rozvoj, uspokojování smyslů a osvobození – jsou vedle této dokonalosti zcela zanedbatelným úspěchem.“

Význam

Největším úspěchem, jakého mohou jñānī neboli impersonalisté dosáhnout, je sjednocení s Nejvyšším, obecně známé jako mokṣa, osvobození. Největším úspěchem yogīch je osm hmotných dokonalostí, jako jsou aṇimā, laghimā a prāpti. To vše je ale nicotné ve srovnání s věčnou blažeností oddaného, který se vrátí zpátky k Bohu a vychutnává si plod oddané služby lotosovým nohám Pána. Ve srovnání s tím jsou hmotné dokonalosti až po úroveň osvobození zcela bezvýznamné. Čistý oddaný se o ně proto nezajímá. Zajímá ho pouze zdokonalování jeho oddané služby Pánu. Štěstí neosobních monistických filosofů je v následujícím verši, který se nachází také v Lalita-mādhavě Śrīly Rūpy Gosvāmīho, zavrženo.