Skip to main content

Synonyma

tulya-aiśvarya
sobě rovní v bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.10-11
tulya-artha
výsledky jako stejné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.216
kṛṣṇa-tulya bhāgavata
Śrīmad-Bhāgavatam se od Kṛṣṇy neliší — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.318
tulya-darśanāḥ
přirozeně nestranní — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.24
tulya-dṛṣṭiḥ
hledící stejnĕ na všechny — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.33
guru-tulya
na úrovni starší opatrovnice — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.57
jako duchovní mistr — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.159
tulya-āyāsa-hetavaḥ
kteří vynaložili stejné úsilí — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.39-40
āropaṇa-tulya-kālam
zároveň se zasazením semínka — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.264
tulya-kālāḥ
shromáždění ve stejnou dobu — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.5
zároveň vládnoucí — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.38
tulya-kālīnāḥ
současníci — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.18
kṛṣṇa-tulya
totožný s Kṛṣṇou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.266
tulya-rūpāḥ
všichni se stejnými tělesnými rysy — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.15
vypadající přesně jako — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.23
sa-tulya
charakterizovanou (soutĕživostí) sobĕ rovných — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.20
tulya
stejný — Bg. 12.18-19, Bg. 14.22-25, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.111-112
staví se stejně — Bg. 14.22-25
podobné — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.26
stejně — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.13
stejná — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.28
stejnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.2
rovnocenná — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.38
rovný — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.32
stejnĕ velkým — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.5
rovnocenní — Śrīmad-bhāgavatam 10.79.26
stejní — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.11
stejné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.270
stejné jako — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.51
ātma-tulya
stejně dobrý jako Ty — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.11
podle jejich — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.21
sobĕ rovnými — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.23
tulya-śīlayā
která byla stejně pokročilá jako Mahārāja Ambarīṣa — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.29
tulya-vyasanāḥ
stejně zarmoucení — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.49
tṛṇa-tulya
jako tráva na ulici — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.84
zcela bezvýznamné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.164