Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.166

Verš

‘śuddha-bhakti’ haite haya ‘premā’ utpanna
ataeva śuddha-bhaktira kahiye ‘lakṣaṇa’

Synonyma

śuddha-bhakti — čisté oddané služby prosté hmotného znečištění; haite — z; haya — je; premā — láska k Nejvyšší Osobnosti Božství; utpanna — zrozená; ataeva — proto; śuddha-bhaktira — čisté oddané služby; kahiye — vysvětlím; lakṣaṇa — příznaky.

Překlad

„Jakmile se někdo dostane na úroveň čisté oddané služby, rozvine lásku k Bohu. Proto popíši některé z příznaků čisté oddané služby.“

Význam

V Bhagavad-gītě (18.55) se uvádí: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ. Člověk nemůže poznat Nejvyšší Osobnost Božství, dokud nepřijme oddanou službu.