Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.47

Verš

āsām aho caraṇa-reṇu-juṣām ahaṁ syāṁ
vṛndāvane kim api gulma-latauṣadhīnām
yā dustyajaṁ sva-janam ārya-pathaṁ ca hitvā
bhejur mukunda-padavīṁ śrutibhir vimṛgyām

Synonyma

āsāmgopī; aho — ó; caraṇa-reṇu — prachu z lotosových nohou; juṣām — oddaným; aham syām — kéž se stanu; vṛndāvane — ve Vrindávanu; kim api — každý, kdo; gulma-latā-auṣadhīnām — mezi keři, popínavými rostlinami a bylinami; — těch, kterých; dustyajam — velmi těžké se vzdát; sva-janam — rodinných členů; ārya-patham — cesty ctnosti; ca — a; hitvā — poté, co se vzdaly; bhejuḥ — uctívaly; mukunda-padavīm — lotosové nohy Mukundy, Kṛṣṇy; śrutibhiḥ — Védami; vimṛgyām — mají být vyhledány.

Překlad

„  ,Gopī z Vrindávanu se vzdaly společnosti svých manželů, synů a dalších rodinných členů, kterých je nesmírně těžké se vzdát, a zavrhly cestu cudnosti, aby přijaly útočiště u lotosových nohou Mukundy, Kṛṣṇy, jež by všichni měli hledat pomocí védského poznání. Kéž bych měl to štěstí stát se jedním z keřů, popínavých rostlin či bylin ve Vrindávanu, protože na ně gopī šlapou a žehnají jim prachem ze svých lotosových nohou.̀  “

Význam

Tento verš pocházející ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.47.61) vyslovil Uddhava. Kṛṣṇa jednou poslal Uddhavu do Vrindávanu, aby zjistil, jak se vede gopīm. Uddhava strávil několik měsíců v jejich společnosti a neustále s nimi hovořil o Kṛṣṇovi. I když to gopī a všechny ostatní obyvatele Vradžabhúmi, Vrindávanu, velmi potěšilo, Uddhava si všiml, že gopī jsou odloučením od Kṛṣṇy silně zasažené. V srdci byly tak rozrušené, že měly někdy pomatenou mysl. Když Uddhava viděl jejich ryzí oddanost Kṛṣṇovi, chtěl se stát popínavou rostlinou, stéblem trávy nebo bylinou ve Vrindávanu, aby po něm mohly gopī někdy šlapat a on tak mohl na svou hlavu získat prach z jejich lotosových nohou.