Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.124-125

Verš

nātaḥ paraṁ parama yad bhavataḥ svarūpam
ānanda-mātram avikalpam aviddha-varcaḥ
paśyāmi viśva-sṛjam ekam aviśvam ātman
bhūtendriyātmaka-madas ta upāśrito ’smi
tad vā idaṁ bhuvana-maṅgala maṅgalāya
dhyāne sma no daraśitaṁ ta upāsakānām
tasmai namo bhagavate ’nuvidhema tubhyaṁ
yo ’nādṛto naraka-bhāgbhir asat-prasaṅgaiḥ

Synonyma

na — ne; ataḥ param — dále; parama — ó Nejvyšší; yat — to, co; bhavataḥ — Tvoje; svarūpam — věčná podoba; ānanda-mātram — neosobní záře Brahmanu; avikalpam — beze změn; aviddha-varcaḥ — bez úbytku energie; paśyāmi — vidím; viśva-sṛjam — stvořitel vesmírného projevu; ekam — jeden jediný; aviśvam — a přesto ne z hmoty; ātman — ó nejvyšší příčino; bhūta — tělo; indriya — smysly; ātmaka — takto se ztotožňující; madaḥ — pýcha; te — Tobě; upāśritaḥ — odevzdaný; asmi — jsem; tat — Nejvyšší Osobnost Božství; — nebo; idam — tato podoba; bhuvana-maṅgala — jsou dokonale příznivé pro všechny vesmíry; maṅgalāya — pro veškeré blaho; dhyāne — v meditaci; sma — jak byla; naḥ — nám; daraśitam — projevená; te — Tvých; upāsakānām — oddaných; tasmai — Jemu; namaḥ — mé uctivé poklony; bhagavate — Osobnosti Božství; anuvidhema — skládám; tubhyam — Tobě; yaḥ — co; anādṛtaḥ — je opomíjeno; naraka-bhāgbhiḥ — těmi, kdo spějí do pekla; asat-prasaṅgaiḥ — hmotnými náměty.

Překlad

„  ,Ó můj Pane, nevidím žádnou podobu, která by byla dokonalejší než tato Tvoje podoba věčné blaženosti a poznání. Ve Tvé neosobní záři Brahmanu v duchovním nebi nedochází k žádným občasným změnám, ani k úbytku Tvé vnitřní energie. Odevzdávám se Ti, neboť zatímco já jsem pyšný na svoje hmotné tělo a smysly, Ty jsi příčinou vesmírného projevu, a přesto nejsi hmotou ovlivněn.

Význam

Tato Tvoje podoba, stejně jako jakákoliv jiná transcendentální podoba, která je expanzí Nejvyšší Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇy, je pro všechny vesmíry stejně příznivá. Jelikož jsi projevil tuto věčnou osobní podobu, o které Tví oddaní meditují, skládám Ti uctivé poklony. Ti, kdo spějí do pekla, si Tvé osobní podoby nevšímají, protože spekulují o hmotných námětech.̀  “

Tyto verše pocházející ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.9.3–4) vyslovil Pán Brahmā.