Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.79

Verš

sei likhi, madana-gopāla ye likhāya
kāṣṭhera puttalī yena kuhake nācāya

Synonyma

sei likhi — píši to; madana-gopāla — Božstvo Madana-gopāla; ye — cokoliv; likhāya — mi diktuje; kāṣṭhera — dřevěná; puttalī — loutka; yena — jako; kuhake — kejklíř; nācāya — roztančí.

Překlad

Tak jako kejklíř roztančí dřevěnou loutku, i já píši tak, jak mi Madana-gopāla nařídí.

Význam

Takové je postavení čistého oddaného. Neměli bychom nic dělat na vlastní zodpovědnost, ale raději bychom se měli stát duší odevzdanou Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který nám potom bude dávat pokyny jako caittya-guru neboli duchovní mistr v našem nitru. Nejvyšší Osobnost Božství oddaného s radostí vede zevnitř i zvenčí. Zevnitř jej vede jako Nadduše a zvenčí jako duchovní mistr.