Skip to main content

Bg. 6.31

Verš

sarva-bhūta-sthitaṁ yo māṁ
bhajaty ekatvam āsthitaḥ
sarvathā vartamāno ’pi
sa yogī mayi vartate

Synonyma

sarva-bhūta-sthitam — dlící v srdci každého; yaḥ — ten, kdo; mām — Mně; bhajati — prokazuje oddanou službu; ekatvam — v jednotě; āsthitaḥ — spočívající; sarvathā — v každém ohledu; varta-mānaḥ — existující; api — přestože; saḥ — on; yogī — transcendentalista; mayi — u Mne; vartate — zůstává.

Překlad

Takový yogī, jenž ví, že Já a Nadduše jsme totožní, a slouží Nadduši, kterou uctívá, zůstává za všech okolností neustále u Mne.

Význam

Yogī, který medituje o Paramātmě, vidí ve svém nitru úplnou část Kṛṣṇy v podobě Viṣṇua — se čtyřma rukama, jež drží lasturu, disk, kyj a lotosový květ. Měl by vědět, že Viṣṇu se neliší od Kṛṣṇy. Kṛṣṇa v této podobě Nadduše dlí v srdci každého. Také není žádný rozdíl mezi nespočetně mnoha Naddušemi přítomnými v nespočetně mnoha srdcích živých bytostí. A rozdíl není ani mezi osobou vědomou si Kṛṣṇy, která se neustále zaměstnává transcendentální láskyplnou službou Kṛṣṇovi, a dokonalým yogīnem, který medituje o Nadduši. Yogī projevující vědomí Kṛṣṇy se sice může po dobu, kdy setrvává v hmotné existenci, věnovat různým činnostem, ale přesto vždy zůstává u Kṛṣṇy. To potvrzuje Śrīla Rūpa Gosvāmī v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.187): nikhilāsv apy avasthāsu jīvan-muktaḥ sa ucyate. Oddaný Pána, který stále jedná s vědomím Kṛṣṇy, je přirozeně osvobozený. V Nārada-pañcarātře je to doloženo takto:

dik-kālādy-anavacchinne
kṛṣṇe ceto vidhāya ca
tan-mayo bhavati kṣipraṁ
jīvo brahmaṇi yojayet

“Soustředěním pozornosti na transcendentální podobu Kṛṣṇy, jenž je všeprostupující a mimo čas a prostor, se oddaný pohrouží do přemýšlení o Kṛṣṇovi a pak dosáhne stavu štěstí, kdy je obdařen Jeho transcendentální společností.”

Vědomí Kṛṣṇy je nejvyšším stupněm tranzu v yoze. Samotné poznání, že Kṛṣṇa je v podobě Paramātmy v srdci každého, odstraňuje všechny yogīnovy chyby. Vedy (Gopāla-tāpanī Upaniṣad 1.21) dokládají tuto nepředstavitelnou Pánovu moc takto: eko 'pi san bahudhā yo 'vabhāti — “Pán je jediný, a přesto je přítomen v nesčetných srdcích.” Také smṛti-śāstra uvádí:

eka eva paro viṣṇuḥ
sarva-vyāpī na saṁśayaḥ
aiśvaryād rūpam ekaṁ ca
sūrya-vat bahudheyate

“Viṣṇu je jediný, a přesto je nepochybné, že prostupuje vším. I když má jednu podobu, je prostřednictvím své nepochopitelné energie všude, stejně jako se slunce objevuje na mnoha místech zároveň.”