Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.35

Текст

сан̃джая ува̄ча
етач чхрутва̄ вачанам кешавася
кр̣та̄н̃джалир вепама̄нах̣ кирӣтӣ
намаскр̣тва̄ бхӯя ева̄ха кр̣ш̣н̣ам
са-гадгадам бхӣта-бхӣтах̣ пран̣амя

Дума по дума

сан̃джаях̣ ува̄ча – Сан̃джая каза; етат – така; шрутва̄ – като слуша; вачанам – речта; кешавася – на Кр̣ш̣н̣а; кр̣та-ан̃джалих̣ – с допрени длани; вепама̄нах̣ – треперещ; кирӣтӣ – Арджуна; намаскр̣тва̄ – като отдава почитания; бхӯях̣ – отново; ева – също; а̄ха – каза; кр̣ш̣н̣ам – на Кр̣ш̣н̣а; са-гадгадам – с пресекващ глас; бхӣта-бхӣтах̣ – уплашен; пран̣амя – отдавайки почит.

Превод

Сан̃джая каза на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра: О, Царю, като изслушва думите, изречени от Върховната Божествена Личност, треперещият Арджуна отново и отново му отдава почитания с допрени длани. Изпълнен със страхопочитание, с пресекващ глас той казва следното на Бог Кр̣ш̣н̣а.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Както вече бе обяснено, в създадената от вселенската форма на Бога ситуация, Арджуна се обърква от удивление. Затова започва отново и отново да отдава смирени почитания на Кр̣ш̣н̣а и с пресекващ глас да се моли не като приятел, а като предан, поразен от чудо.