Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.36

Текст

арджуна ува̄ча
стха̄не хр̣ш̣ӣкеша тава пракӣртя̄
джагат прахр̣ш̣ятй анураджяте ча
ракш̣а̄мси бхӣта̄ни дишо драванти
сарве самасянти ча сиддха-сангха̄х̣

Дума по дума

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; стха̄не – правилно; хр̣ш̣ӣка-ӣша – о, господарю на сетивата; тава – твоето; пракӣртя̄ – от величието; джагат – целият свят; прахр̣ш̣яти – се радва; анураджяте – се привързва; ча – и; ракш̣а̄мси – демоните; бхӣта̄ни – от страх; дишах̣ – във всички посоки; драванти – побягват; сарве – всички; намасянти – отдават почит; ча – също; сиддха-сангха̄х̣ – съвършените човешки същества.

Превод

Арджуна каза: О, господарю на сетивата, светът се изпълва с радост, когато слуша твоето име, и всеки се привързва към теб. Докато съвършените същества ти отдават почитания, демоните са ужасени и се разбягват във всички посоки. Това е напълно справедливо.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: След като научи от Кр̣ш̣н̣а изхода на битката при Курукш̣етра, Арджуна получи просветление и като велик предан и приятел на Върховната Божествена Личност, каза, че направеното от Кр̣ш̣н̣а е съвсем правилно. Арджуна потвърди, че Кр̣ш̣н̣а е поддръжник и обект на обожание за преданите и унищожител на нечестивите. Неговите дейности са еднакво добри за всички. Арджуна разбра, че когато битката при Курукш̣етра завърши, много полубогове, сиддхи и интелигенцията от висшите планети ще са наблюдавали сражението заради присъствието на Кр̣ш̣н̣а. Вселенската форма на Бога радва полубоговете, но демоните и атеистите не могат да понасят, когато Господ е възхваляван. Поради естествения си страх от всепоглъщащата опустошителната форма на Върховната Личност те се разбягват. Арджуна приема с възхита отношението на Кр̣ш̣н̣а към преданите и атеистите. При всички случаи преданият слави Бога, защото знае, че каквото и да направи Той, е добро за всички.