Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.37

Текст

касма̄ч ча те на намеран маха̄тман
гарӣясе брахман̣о 'пй а̄ди-картре
ананта девеша джаган-нива̄са
твам акш̣арам сад-асат тат парам ят

Дума по дума

касма̄т – защо; ча – също; те – на теб; на – не; намеран – те трябва да отдават дължимата почит; маха̄-а̄тман – о, велики; гарӣясе – по-велик; брахман̣ах̣ – от Брахма̄; апи – въпреки че; а̄ди-картре – на върховния създател; ананта – о, безграничен; дева-ӣша – О, Бог на боговете; джагат-нива̄са – о, убежище на Вселената; твам – Ти си; акш̣арам – нетленен; сат-асат – по отношение на причината и следствието; тат парам – трансцендентален; ят – защото.

Превод

О, велики, по-велик и от Брахма̄, Ти си изначалният творец. Как да не ти отдават смирените си почитания! О, необятни, Бог на боговете, убежище на Вселената! Ти си непресъхващият извор, причината на всички причини. Ти си трансцендентален спрямо това материално проявление.

Коментар

Отдавайки почитания, Арджуна посочва, че всеки трябва да обожава Кр̣ш̣н̣а. Кр̣ш̣н̣а е всепроникващ, Душата на всяка душа. Арджуна го назовава маха̄тма̄, което означава, че Той е великодушен и безкраен. Ананта означава, че няма нищо извън влиянието, извън енергията на Върховния Бог; девеша означава, че Той е властелинът на полубоговете и е над всички тях. Той е убежище за цялата Вселена. Арджуна вярва, че съвършените живи същества и могъщи полубогове трябва да отдават смирени почитания на Върховния, защото никой не е по-велик от Кр̣ш̣н̣а. Той специално споменава, че Кр̣ш̣н̣а е по-велик от Брахма̄, защото Брахма̄ е създаден от него. Брахма̄ е роден от лотосовото стъбло, израснало от пъпа на Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у, експанзия на Кр̣ш̣н̣а. Затова Брахма̄ и Господ Шива, който е роден от Брахма̄, и останалите полубогове трябва да му отдават смирени почитания. В Шрӣмад Бха̄гаватам се казва, че Върховният е почитан от Шива, Брахма̄ и други подобни полубогове. Думата акш̣арам е много важна – материалното творение подлежи на унищожение, но Бог стои над него. Той е причината на всички причини и като такъв стои по-високо от обусловените души в тази материална природа, а и от самото материално космично проявление. Следователно Той е най-великият Върховен.